Nitrianska 70/16

955 01, Chrabrany

Telefón:

+421 915 479 311

Účtovníctvo a dane

Home   >   Účtovníctvo a dane

Účtovníctvo a dane


  • kontrola formálnej a vecnej správnosti dokladov po stránke účtovnej a daňovej
  • vedenie daňovej evidencie
  • vedenie jednoduchého účtovníctva
  • vedenie podvojného účtovníctva
  • spracovanie DPH, daňové priznanie, kontrolný výkaz a súhrnný výkaz
  • ročná uzávierka a výkazy
  • daňové priznanie fyzických osôb typ A a typ B
  • daňové priznanie právnických osôb
  • daň z motorových vozidiel

Moje služby


Účtovníctvo a dane


VIAC INFO

Mzdy a personalistika


VIAC INFO

Ďalšie služby


VIAC INFO

Potrebujete účtovné služby?

Kontaktujte ma

KONTAKT
Top