Nitrianska 70/16

955 01, Chrabrany

Telefón:

+421 915 479 311

Mzdy a personalistika

Home   >   Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika


  • spracovanie miezd zamestnancov
  • mesačné výkazy do poisťovní
  • prehľady a daňové hlásenia
  • prihlasovanie a odhlasovanie do poisťovní
  • vedenie mzdovej a personálnej agendy – evidenčné listy, potvrdenia o príjme, výplatné pásky
  • ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
  • podklady k ukončeniu pracovného pomeru

Moje služby


Účtovníctvo a dane


VIAC INFO

Mzdy a personalistika


VIAC INFO

Ďalšie služby


VIAC INFO

Potrebujete účtovné služby?

Kontaktujte ma

KONTAKT
Top